Dermatologen Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

Dermatologen van Huidkankercentrum Harderwijk

 

De dermatologen zijn onderdeel van het Huidkankercentrum
Harderwijk
. Wanneer u met een voor huidkanker verdachte afwijking door uw huisarts wordt doorverwezen naar Huidkankercentrum Harderwijk, kunt u binnen een week bij ons terecht. U heeft dan eerst een afspraak met één van de dermatologen. 

 

Uitslag binnen vijf werkdagen

De dermatoloog beoordeelt de verdachte plek en stelt zonodig een diagnostisch onderzoek in. Hij of zij bekijkt uw hele huid op verdachte plekjes. Indien nodig neemt hij of zij een stukje weefsel weg voor nader onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Pathologie. Vervolgens krijgt u binnen vijf werkdagen de uitslag en een behandelvoorstel op maat

Zo nodig wordt uw probleem eerst besproken op het multidisciplinaire overleg  (MDO) tussen de verschillende zorgverleners van het huidkankercentrum Harderwijk. 

 

Als het nodig is, wordt u verder geholpen door één van de andere specialisten van Huidkankercentrum Harderwijk, dat zijn:

 

  

De nazorg vindt ook altijd in samenwerking tussen de specialisten plaats.

Zo mogelijk wordt u hiervoor weer terugverwezen naar de huisarts.

 

 

Kwaliteitszegel dermatologie

De polikliniek Dermatologie van Ziekenhuis St Jansdal heeft april 2013 van Huidpatiënten Nederland (HPN), het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen. Het Kwaliteitszegel maakt duidelijk aan het publiek welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden aan huidpatiënten.

 

 

Audrey  Boonstoppel
Audrey Boonstoppel
Dermatoloog

Huidkanker zal de komende jaren steeds meer voorkomen. Meestal is huidkanker goed te behandelen, zeker wanneer in een vroeg stadium  de diagnose wordt gesteld. 

Edwin  Cuperus
Edwin Cuperus
Dermatoloog

Nadere informatie volgt. 

Marianne  Hezemans-Boer
Marianne Hezemans-Boer
Dermatoloog

"Ik werk al jaren met veel plezier als dermatoloog in het St Jansdal. Het is opvallend hoeveel  meer patiënten ik de laatste jaren met huidkanker en zonschade zie...

Simone van de Scheur
Simone van de Scheur
Dermatoloog

Simone van de Scheur volgde haar opleiding dermatologie in het UMCG. Nadien heeft ze op diverse plekken gewerkt als dermatoloog.  “Ik ben dermatoloog geworden omdat het een...