Pathologie St Jansdal_1

Klinisch Pathologen van Huidkankercentrum Harderwijk

 

In Ziekenhuis St Jansdal is een nevenvestiging van de afdeling Pathologie van Isala (Zwolle) gevestigd. De klinisch pathologen die in het St Jansdal werken zijn lid van Huidkankercentrum St Jansdal.

 

Onderzoek: wel of geen huidkanker?

Pathologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van weefsel en cellen. Zij spelen een belangrijke rol bij de diagnose en behandeling van allerlei ziekten, waaronder huidkanker. Daarnaast doet de patholoog bij bepaalde typen huidkanker aanvullend onderzoek, met als doel een doelgerichte (maatwerk) behandeling op persoonsniveau te kunnen bepalen. De patholoog bespreekt de diagnose en behandeling met de behandelend arts.