Chirurgie

Plastisch chirurgen van Huidkankercentrum Harderwijk

 

De plastisch chirurgen zijn lid van Huidkankercentrum St Jansdal. Wanneer de huidkanker weggesneden moet worden, wordt u soms doorverwezen naar één van onze chirurgen of plastisch chirurgen. De maatschap plastische chirurgie is een gecombineerde maatschap met de maatschap chirurgie. Er wordt multidisciplinair gewerkt.

 

Hoe gaan de plastisch chirurgen te werk?

De plastisch chirurg bekijkt de tumor voorafgaand aan de operatie op de polikliniek. Daarna overlegt hij/zij met de patiënt hoe deze het beste kan worden weggehaald. In sommige gevallen maakt de chirurg/plastisch chirurg vooraf foto’s van de tumor.

 

Poliklinische operatie bij huidkanker

De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. In de meeste gevallen kan de (plastisch) chirurg, na het wegsnijden van de tumor, de wond hechten. De wond wordt direct daarna netjes verbonden of afgeplakt. U kunt daarna meestal direct naar huis.

 

Weefselonderzoek 

Het weggesneden weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium waar de patholoog (arts die gespecialiseerd is in het onderzoeken van weefsel) onderzoekt of alle kwaadaardige cellen volledig zijn verwijderd. Patiënten krijgen de uitslag van dit onderzoek bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek te horen. Is de tumor niet volledig verwijderd, dan moet soms een nieuwe operatie worden ingepland, waarbij opnieuw weefsel wordt weggesneden.

 

Vriescoupe-onderzoek

Soms wordt een vriescoupe-onderzoek gedaan. Hierbij wordt tijdens de operatie het verwijderde weefsel met de microscoop onderzocht. Het vriescoupe-onderzoek geeft 98 procent betrouwbaarheid of de tumor volledig is verwijderd. Als dit het geval is kan de (plastisch) chirurg de wond sluiten, eventueel met behulp van een reconstructie. Het voordeel van het vriescoupe-onderzoek is dat de plastisch chirurg, als de tumor in eerste instantie niet geheel verwijderd is, direct meer weefsel weg kan halen, net zolang tot de tumor wel volledig verwijderd is. Het vriescoupe-onderzoek geeft grote zekerheid dat de tumor volledig is verwijderd. Dit verkleint de kans op een nieuwe operatie op korte termijn.

 

Huidbesparende operatie

Bij een basaalcelcarcinoom in het gezicht kan Mohs chirurgie worden toegepast. Mohs chirurgie is een huidbesparende operatie. De chirurg spaart dan het normale weefsel waardoor een optimaal resultaat wordt bereikt. Bij deze techniek haalt de chirurg laagsgewijs het gezwel weg. Van elk laagje bekijkt de specialist tijdens de operatie direct onder de microscoop of in het verwijderde stukje huid nog tumor aanwezig is. Dit herhaalt hij steeds tot dat het operatiegebied geen kankercellen meer bevat.

 

Tjeerd  de Jong
Tjeerd de Jong
Plastisch Chirurg

Nadere informatie volgt.

Annet van Rijssen
Annet van Rijssen
Plastisch chirurg

De diagnose huidkanker betekent vaak dat er iets weggesneden zal moeten worden. Dit zal zorgen voor een zichtbaar litteken, de huid zit immers aan de buitenkant. Door plastisch...